Doneer

Doneer op deze pagina

Elk jaar wordt de Tentdienst weer opnieuw gehouden. Het houden van een dienst brengt de nodige kosten met zich mee. Denk aan het huren van de feesttent, de techniek en het promotiemateriaal. Om dit elk jaar weer mogelijk te maken zijn we voor een groot deel afhankelijk van donaties. Op deze pagina kun je een gift geven om op deze manier de Tentdienst te sponsoren.

Doneer nu! Kies uw bedrag:

Wil je liever zelf een bedrag over maken, dan kan dat natuurlijk ook via onze IBAN!

IBAN: NL08 RABO 0300 1421 61
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Aalsmeer o.v.v. “Tentdienst 2022”